واکاوی تحولات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

ضعف­ها و کاستی­ های قوانین سابق در خصوص قرارهای تأمین کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان، موجب شد مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به­طور خاص و با جزئیات بیشتری، شرایط و نحوه­ صدور این قرارها را مورد توجه قرار دهد. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که تغییرات و نوآوری­های قانون مزبور، تا چه اندازه مصالح اطفال و نوجوانان را در نظر گرفته و تا چه میزان، چالش­ها و موانع موجود در قوانین سابق را مرتفع کرده­ است. در پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر با بهره­گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه­ ای، به این نتیجه رسیده است که به ­رغم وجود برخی نوآوری­های مفید از سوی مقنن، پیش­بینی امکان صدور قرار  کفالت و وثیقه برای نوجوانان و نه والدین آن­ها، مبهم بودن مفهوم سپردن و شرایط آن، تعارض درخواست وثیقه از نوجوان زیر 18 سال با ماده واحد راجع به رشد متعاملین و ... از مهم­ترین نقاط ضعف و چالش­های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در زمینه قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study on the developments of the Criminal Procedure Code: adolescent’s criminal provisions

نویسندگان [English]

  • HassanAli moazenzadegan 1
  • Nabiollah Gholami 2
1 Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Criminal Law and Criminology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The previous shortcomings in children and adolescents’ criminal provision caused reconsideration on some relevant regulations in criminal procedure code passed in 2013. So the main question is that how much successful have those changes been in order to meet the adolescent’s benefit and also to what extent have the obstacles been removed. This study taking a descriptive- analytical method and using library resources finds that despite some alteration made by the legislator there still some problems remain. Among those are the possibilities of warranty for bail and security only for adolescent not for the parents, the existence of ambiguity in the meaning of Bail and its conditions, issue of claiming bail from a teenager under the age of 18 who simultaneously is admissible to sign a contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • warranty as security
  • Bail
  • Security
  • temporary custody