نویسنده = صدیقه حاتمی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقادی استقلال تدلیس در پیدایش خیار فسخ نکاح

دوره 19، شماره 61، پاییز و زمستان 1393، صفحه 97-116

صدیقه حاتمی؛ عبدالعلی توجهی