کلیدواژه‌ها = شروط لاضرر
تعداد مقالات: 1
1. قواعد عام فقه و کاربرد آن در حقوق خانواده

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 23-47

سید ابوالقاسم نقیبی