کلیدواژه‌ها = مهر
تعداد مقالات: 2
1. نقش عرف در حقوق همسران

دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389، صفحه 89-108

مریم ابن تراب


2. پدیدارشناسی فقهی اعتداد و انتساب در "شبهه"

دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388، صفحه 131-151

کبری پورعبدالله؛ آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی