کلیدواژه‌ها = مقرری ماهانه
تعداد مقالات: 1
1. مقرری ماهانه و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388، صفحه 32-54

فریده شکری