کلیدواژه‌ها = تکرار جرم
تعداد مقالات: 1
1. تأدیب قضایی اطفال و نوجوانان در صورت تکرار جرم

دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388، صفحه 55-69

سید ابوالقاسم نقیبی