کلیدواژه‌ها = ماده 945 قانون مدنی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-172

ملیحه عرب زوزنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی