کلیدواژه‌ها = پیشگیری
تعداد مقالات: 3
1. مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 198-227

رضا فانی؛ سمیه رحیمیان گوار


2. شیوه های پیشگیرانه ی سوء استفاده زوج از حقوق خود

دوره 21، شماره 64، بهار و تابستان 1395، صفحه 153-177

محمد حسن نجاری؛ شهناز وزیری پور


3. ساز و کار مبانی دینی در تحقق توسعه قضایی

دوره 12، 45 و 46، بهار و تابستان 1386، صفحه 59-85

عذرا خلیلی