کلیدواژه‌ها = معاطات
تعداد مقالات: 2
1. جستاری بر مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 197-221

نرگس خاتون امینی کمرودی؛ مریم آقایی بجستانی؛ فاطمه شکری


2. بررسی فقهی، حقوقی نکاح معاطاتی و شیوه ابراز اراده در آن

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-140

فاطمه افشاری؛ حمید اسدی