کلیدواژه‌ها = حقوق زوج
تعداد مقالات: 2
1. حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-116

محمدرضا کیخا؛ فاطمه چراغی پور؛ زهرا عباسی


2. شیوه های پیشگیرانه ی سوء استفاده زوج از حقوق خود

دوره 21، شماره 64، بهار و تابستان 1395، صفحه 153-177

محمد حسن نجاری؛ شهناز وزیری پور