کلیدواژه‌ها = بینه
تعداد مقالات: 1
1. قواعد فقه قضایی و کاربرد آن در حقوق خانواده (قاعده «بینه» و «اقرار»)

دوره 18، شماره 58، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-52

سیدابوالقاسم نقیبی