کلیدواژه‌ها = قاعده فقهی
تعداد مقالات: 3
1. تبیین قاعده لا مهر لبغی در نظام حقوقی ایران

دوره 22، شماره 66، بهار و تابستان 1396، صفحه 73-98

سیدعلیرضا میرکمالی؛ میرسیدمهدی کاظمی


2. قواعد اختصاصی فقه خانواده و کاربرد آن در قانون مدنی

دوره 16، شماره 55، پاییز و زمستان 1390، صفحه 45-69

سید ابوالقاسم نقیبی


3. قواعد عام فقه و کاربرد آن در حقوق خانواده

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 23-47

سید ابوالقاسم نقیبی