کلیدواژه‌ها = حقوق غیرمالی
تعداد مقالات: 2
1. خسارت معنوی در روابط زوجین و مسئولیت ناشی از آن

دوره 20، شماره 62، بهار و تابستان 1394، صفحه 147-172

علی شهسواری؛ فهیمه سادات رضوی


2. حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح با مطالعه تطبیقی

دوره 16، شماره 55، پاییز و زمستان 1390، صفحه 91-113

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ فائزه طوقانی پور