مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال

نویسندگان

1 دکترای حقوق جزا وجرم شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی اذربایجان

2 : کارشناسی ارشد گروه حقوق جزا وجرم شناسی، - دانشکده حقوق ، الهیات وعلوم سیاسی ، دانشگاه ازاد واحد تبریز و(واحد علوم تحقیقات آذربایجان

چکیده

نظام حقوقی پیشگیری از بزهکاری درزمینه بزهکاری اطفال سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌­ها­ست که موردتوجه جدی بسیاری از حقوقدانان و سیستم­‌های سیاست جنایی کشور­‌ها واقع‌شده است. پیشگیری از بزهکاری با طی مسیر پر نشیب و فراز خود از تمامی سیستم­های جنایی و نظریه‌پردازی‌­های جرم شناسان، به بررسی دقیق مؤلفه‌های مؤثر بر ارتکاب بزه در بزهکاران برای کاهش و یا ریشه‌کنی بزهکاری در جوامع رسیده است. این که وضعیت بزهکاری اطفال در جوامع نشانگر آینده جامعه مذکور می‌باشد، منجر به تولد نظریه جدید با عنوان »مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال«شده است. نگاهی جدید به کاهش بزهکاری و درنهایت کاهش جرم از جوامع، نیازمند توجه به بزهکاری اطفال به‌عنوان ریشه‌ای­‌ترین و اصولی‌ترین روش می‌باشد که با توجه به عدم مسئولیت کیفری اطفال در جرایم،  برای دستیابی به عدالت پلی به سیاست‌های نوین» گروه‌محور « می‌زنیم و در جهت حذف بزهکاری از جامعه بر محور» مدیریت­ریسک« به‌عنوان» مدیریت­امنیت« با تأثیرگذاری بر خفیف‌ترین شکل بزه در حوزه بزهکاری، برای دستیابی به جامعه ریسک­­مدار به ارائه­ راهکار­های بنیادی وغیرکیفری خواهیم پرداخت. در خصوص بزهکاری در حوزه اطفال بهترین انتخاب یکی از روش‌های پیشگیری زودرس است که می­تواند به عنوان تخصصی‏ترین روش پیشگیری قبل از وقوع جرم در گروه اطفال محسوب گردد. پیشگیری »رشد­­مدار  « با پیش‏رسی غیر­­­کیفری موجب حذف و کاهش چشمگیر بزهکاری در حوزه اطفال می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Management in Juvenile Delinquency

نویسندگان [English]

  • reza fani 1
  • Somayeh Rahimian Guar 2
1 PhD in criminal law and crime university of Tehran, Assistant professor , Law group ,schoole of Theology and Islamic Encyclopendia, Shahid Madani university of Azarbaigan Tabriz -Iran
2 First author profile: Master student of criminal law and crime ,Department of criminal law and crime, faculty of law Theologyand political science, Tabriz Branch, Islamich Azad University ,TABRIZ ،Iran, Department of criminal
چکیده [English]

The legal system for the prevention of child delinquency   has been the subject of serious scrutiny by many jurists and criminal policy systems in many countries for many years. Crime Prevention Through its ups and downs of all criminal systems and theories of criminologists, it has come to a careful examination of the factors affecting crime perpetrators to reduce or eradicate crime in societies. The fact that the status of child abuse in societies represents the future of the society in question has led to the birth of a new theory called 'risk management in child delinquency A new look at reducing delinquency and ultimately reducing crime in societies requires addressing child delinquency as the most radical and principled way we adopt new "group-centered" policies in order to achieve bridging equity in juvenile criminal offenses. In order to eliminate delinquency on the basis of risk management as security management by affecting the mildest form of delinquency in the field of delinquency, we will provide fundamental and non-criminal solutions to reach the risk-oriented community. In the area of ​​pediatric delinquency, the best choice is one of the early prevention methods, which can be considered as the most specialized pre-crime prevention in the pediatric group. Prevention of growth by non-criminal prosecution eliminates and significantly reduces child delinquency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • Risk Management
  • prevention
  • Law
  • Child