نمایه نویسندگان

آ

ا

ب

 • بشارتی، زهرا تبیین مولفه های قرآنی قوامیت مردان باتاکید بر کاربست «سنجه های مصلحت» در فقه شیعه [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 67-87]

چ

 • چراغی پور، فاطمه حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 89-116]

ح

 • حمیدی، محمد مهدی بررسی اثر اذن در نکاح؛ نیابت یا اباحه؟ [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 53-66]
 • حمیدی پور، محسن پیشگیری رشد مدار از جرم درپرتو تئوری های نوین زیستی [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 269-291]

خ

 • خزائی، میثم ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی‌سرپرست [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 189-210]

ر

 • رحیمیان گوار، سمیه مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 211-239]
 • رنگچی طهرانی، عطیه جلوه‏ های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأکید بر جرایم خانوادگی [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 171-187]

ش

 • شعبانپور، محمد تبیین مولفه های قرآنی قوامیت مردان باتاکید بر کاربست «سنجه های مصلحت» در فقه شیعه [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 67-87]
 • شکری، فاطمه مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 5-27]

ص

 • صفری، ناهید آیین دادرسی دعاوی خانوادگی در قانون جدید حمایت خانواده از منظر اصول خاص حاکم بر این دعاوی [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 141-169]

ع

 • عباسی، زهرا حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 89-116]
 • عباسی کلیمانی، عاطفه جلوه‏ های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأکید بر جرایم خانوادگی [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 171-187]
 • عرب زوزنی، ملیحه واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات) [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 117-140]

غ

 • غلامی، نبی اله واکاوی تحولات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 241-268]
 • غلامرضاراوی، هادی آثار عقد فضولی در مصاهرت [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 29-51]

ف

 • فانی، رضا مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 211-239]

ق

ک

 • کیخا، محمدرضا حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 89-116]

گ

 • گودرزی، ساحل ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی‌سرپرست [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 189-210]

م

 • محسنی، سعید واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات) [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 117-140]
 • میرکمالی، علیرضا پیشگیری رشد مدار از جرم درپرتو تئوری های نوین زیستی [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 269-291]
 • موذن زادگان، حسنعلی واکاوی تحولات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 241-268]

و

 • ولدخانی، محمد مهدی تبیین مولفه های قرآنی قوامیت مردان باتاکید بر کاربست «سنجه های مصلحت» در فقه شیعه [دوره 24، شماره 70، 1398، صفحه 67-87]