نویسنده = میرشکاری، عباس
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تغییر نام خانوادگی زنان پس از ازدواج در حقوق ایران و آمریکا

دوره 20، شماره 62، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-94

عباس میرشکاری؛ سید جواد فراهانی


2. تحلیل دیدگاه شورای نگهبان درباره‌ امتیاز نفقه‌ زن

دوره 18، شماره 59، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-40

عباس میرشکاری