نویسنده = کیخا، محمد رضا
تعداد مقالات: 2
1. حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-116

محمدرضا کیخا؛ فاطمه چراغی پور؛ زهرا عباسی


2. نقدی بر نظر مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی پیرامون نکاح فضولی

دوره 22، شماره 66، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-72

سیدمحمدمهدی صابر؛ سید جلال موسوی نسب؛ محمد رضا کیخا