نویسنده = عابدی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت و ضمانت اجرای اذن ولی در نکاح کودکان

دوره 19، شماره 60، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-26

محمد عابدی