نویسنده = میرهاشمی، سرور
تعداد مقالات: 1
1. پیوند اعضای مبتلایان به مرگ مغزی

دوره 12، 45 و 46، بهار و تابستان 1386، صفحه 114-139

سرور میرهاشمی