نویسنده = علوی، سید محمد تقی
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت حقوقی طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران

دوره 23، شماره 69، پاییز و زمستان 1397، صفحه 79-104

سید محمد تقی علوی؛ مهدی اشرفی