نویسنده = عابدی تهرانی، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر رسانه در گسترش مصادیق بی‏ بندوباری (فرار از خانه و روابط جنسی نامشروع) و راه‌حل‌های آن

دوره 16، شماره 55، پاییز و زمستان 1390، صفحه 114-139

طاهره عابدی تهرانی؛ فاطمه افشاری