نویسنده = جمشیدی شهمیری، مهسا
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی فقهی در ملاک تعیین مقدار نفقه و مصادیق آن با نگاه تطبیقی بر آرای فقهای اسلامی

دوره 16، شماره 55، پاییز و زمستان 1390، صفحه 140-158

فاطمه کاظم پور فرد؛ مهسا جمشیدی شهمیری