نویسنده = داوودی، هما
تعداد مقالات: 3
1. جبران مالی خسارت معنوی در طلاق ناشی از سوء رفتار

دوره 16، شماره 54، بهار و تابستان 1390، صفحه 123-148

هما داوودی


2. تأثیر عامل خانواده بر تعیین و اجرای مجازات

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 48-67

هما داوودی


3. بزه‌دیده شناسی زنان و زمینه‌های مؤثر در کاهش جرایم

دوره 14، شماره 50، بهار و تابستان 1388، صفحه 89-107

هما داوودی