نویسنده = افشاری، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فقهی، حقوقی نکاح معاطاتی و شیوه ابراز اراده در آن

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-140

فاطمه افشاری؛ حمید اسدی


2. تأثیر رسانه در گسترش مصادیق بی‏ بندوباری (فرار از خانه و روابط جنسی نامشروع) و راه‌حل‌های آن

دوره 16، شماره 55، پاییز و زمستان 1390، صفحه 114-139

طاهره عابدی تهرانی؛ فاطمه افشاری