نویسنده = فراهانی، سید جواد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تغییر نام خانوادگی زنان پس از ازدواج در حقوق ایران و آمریکا

دوره 20، شماره 62، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-94

عباس میرشکاری؛ سید جواد فراهانی