نویسنده = صادقی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. مذاکرات پیش از عقد در نکاح؛ از ماهیت تا تأثیر حقوقی

دوره 23، شماره 69، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-52

محمد صادقی


2. حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست شوهر بر خانواده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

دوره 20، شماره 62، بهار و تابستان 1394، صفحه 95-122

محمد روشن؛ محمد صادقی؛ فضه سادات حسینی