نویسنده = جودی نعمتی، اکرم
تعداد مقالات: 1
1. نقش فقه پویا در اتحاد ملی و انسجام اسلامی

دوره 12، 45 و 46، بهار و تابستان 1386، صفحه 5-11

اکرم جودی نعمتی