نویسنده = ملک‌زاده، فهیمه
تعداد مقالات: 2
1. حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با حق زوج بر تمکین

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 139-161

فهیمه ملک‌زاده


2. نقش اشتغال زنان در توسعه و تعدد نقش‌ها

دوره 13، شماره 49، پاییز و زمستان 1387، صفحه 67-85

فهیمه ملک‌زاده