نویسنده = ملک زاده، فهیمه
تعداد مقالات: 2
1. معناشناسی معروف در قرآن و رابطه آن با حقوق زن در خانواده

دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388، صفحه 70-85

طیبه اکبری راد؛ فهیمه ملک زاده


2. بررسی مسأله‌ لقاح مصنوعی با رویکرد فقهی ـ حقوقی

دوره 13، شماره 48، بهار و تابستان 1387، صفحه 76-90

فهیمه ملک زاده