نویسنده = مقدسی، محمد باقر
تعداد مقالات: 1
1. حمایت کیفری از خانواده در قانون مجازات اسلامی

دوره 14، شماره 50، بهار و تابستان 1388، صفحه 46-66

امیر حمزه زینالی؛ محمد باقر مقدسی