نویسنده = قدیر، محسن
تعداد مقالات: 1
1. حمایت از زنان در مقابل خشونت جنسی (واکاوی اسناد نسل‌های چهارگانه محاکم بین‌المللی کیفری)

دوره 23، شماره 69، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-30

محسن قدیر؛ زهرا مهدوی؛ محمد ستایش پور